Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

03.09.2020

W celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dokonano podziału obszaru Gminy na 4 sektory ( Uchwała Nr XXI/208/2020 Rady Gminy Starogard Gdański     z dnia 30 kwietnia 2020):

  • sektor I obejmuje miejscowości: Koteże, Nowa wieś Rzeczna, Rokocin, Stary Las, Sucumin, Sumin,
  • sektor II obejmuje miejscowości: Owidz, Barchnowy, Dąbrówka, Jabłowo, Janowo, Lipinki Szlacheckie,
  • sektor III obejmuje miejscowości: Ciecholewy, Janin, Kokoszkowy, Krąg, Linowiec, Okole, Siwiałka, Trzcińsk, Żabno,
  • sektor IV obejmuje miejscowości: Brzeźno Wielkie, Klonówka, Kolincz, Rywałd, Szpęgawsk, Zduny.

Począwszy do 1 października 2020 r. nowi operatorzy będą odbierać odpady komunalne z Gminy Starogard Gdański. W wyniku przeprowadzonego przetargu na odbiór odpadów wyłoniono oferty na trzy  z czterech sektorów. Wywóz śmieci w sektorze I i III realizować będzie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Skarszewy, natomiast sektor nr II i IV obsługiwać będzie, tak jak do tej pory, Przedsiębiorstwo Starkom sp. z o.o.

Zmianie ulega lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który dotychczas mieścił się na ul. Tczewskiej 22 w Starogardzie Gdańskim. Od 1 października 2020r. PSZOK zorganizowany zostanie w Starym Lesie 9, 83-200 Starogard Gdański. Nadal będą obowiązywały limity ilości odpadów, które można przekazać nieodpłatnie do PSZOK-u dla następujących frakcji odpadów:

  • opony przyjmuje się w ilości do 4 sztuk, nie więcej niż 50 kg w ciągu roku na gospodarstwo domowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne przyjmuje się w ilości do 1000 litrów, nie więcej niż 500 kg w roku na gospodarstwo domowe,
  • odpady wielkogabarytowe przyjmuje się do 200 kg w roku kalendarzowym z gospodarstwa domowego.

Zauważalną zmianą dla mieszkańców będzie zastąpienie dotychczas stosowanych worków do szkła plastikowymi pojemnikami, w które zostaną wyposażone nieruchomości. Nowe pojemniki pojawią się u mieszkańców do końca II kwartału 2021 roku. Ponadto raz w roku zorganizowany będzie odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także odbiór odpadów niebezpiecznych.

W związku ze zmianą metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obowiązywać będzie od  1 stycznia 2021 r., właściciele nieruchomości zobowiązani będą złożyć deklarację na nowym formularzu. Indywidualny numer konta do wpłat nie ulegnie zmianie.

Do kosza, nie do lasu!

Widzisz, że ktoś wyrzuca odpady w lesie,
zadzwoń na numer alarmowy!

997

Komunikaty

ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW !!

30.04.2024

Mieszkańcy rejonu 7 i 8 , (tj: Ciecholewy, Janin, Siwiałka, Trzcińsk, Klonówka, Kolincz, Rywałd) informujemy o[…]

Więcej

UWAGA!

12.02.2024

MIESZKAŃCY OS. POLANKA W ROKOCINIE PROSIMY O KORZYSTANIE Z PODSTAWIONYCH POJEMNIKÓW ZBIORCZYCH NA ODPADY. O ZMIANACH[…]

Więcej

Czy złożyłeś już sprawozdanie?

27.12.2023

Przypominamy o złożeniu sprawozdań o ilości odpadów frakcji „ BIO ‘’ poddanych kompostowaniu w roku 2023.[…]

Więcej