Czy złożyłeś już sprawozdanie?

27.12.2023

Przypominamy o złożeniu sprawozdań o ilości odpadów frakcji „ BIO ‘’ poddanych kompostowaniu w roku 2023.

Uprzejmie prosimy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy składając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, deklarowali, że posiadają przydomowy kompostowani i kompostują w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne,  o składanie sprawozdań o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w roku 2023.

Sprawozdania należy składać do 31 stycznia 2024 r. osobiście w Urzędzie Gminy, za pośrednictwem operatora pocztowego albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na platformie ePUAP. Formularz sprawozdania dostępny jest w zakładce „ Informacje’’.

Uzyskane w ten sposób dane posłużą do przygotowania zbiorczych zestawień o ilości wytwarzanych odpadów oraz do organizacji systemu gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy.

Do kosza, nie do lasu!

Widzisz, że ktoś wyrzuca odpady w lesie,
zadzwoń na numer alarmowy!

997

Komunikaty

ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW !!

30.04.2024

Mieszkańcy rejonu 7 i 8 , (tj: Ciecholewy, Janin, Siwiałka, Trzcińsk, Klonówka, Kolincz, Rywałd) informujemy o[…]

Więcej

UWAGA!

12.02.2024

MIESZKAŃCY OS. POLANKA W ROKOCINIE PROSIMY O KORZYSTANIE Z PODSTAWIONYCH POJEMNIKÓW ZBIORCZYCH NA ODPADY. O ZMIANACH[…]

Więcej

Czy złożyłeś już sprawozdanie?

27.12.2023

Przypominamy o złożeniu sprawozdań o ilości odpadów frakcji „ BIO ‘’ poddanych kompostowaniu w roku 2023.[…]

Więcej