Czy złożyłeś już sprawozdanie?

01.12.2021

Przypominamy o powinności składania sprawozdań o ilości odpadów frakcji „ BIO ‘’ poddanych kompostowaniu w roku 2021.

Uprzejmie prosimy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy składając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, deklarowali, że posiadają przydomowy kompostowani i kompostują w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne,  o składanie sprawozdań o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w roku 2021.

Sprawozdania należy składać do 31 stycznia 2022 r. osobiście w Urzędzie Gminy, za pośrednictwem operatora pocztowego albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na platformie ePUAP. Formularz sprawozdania dostępny jest w zakładce „ Informacje’’.

Uzyskane w ten sposób dane posłużą do przygotowania zbiorczych zestawień o ilości wytwarzanych odpadów oraz do organizacji systemu gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy.

Do kosza, nie do lasu!

Widzisz, że ktoś wyrzuca odpady w lesie,
zadzwoń na numer alarmowy!

997

Komunikaty

Czy złożyłeś już sprawozdanie?

01.12.2021

Przypominamy o powinności składania sprawozdań o ilości odpadów frakcji „ BIO ‘’ poddanych kompostowaniu w roku[…]

Więcej

Formularz deklaracji dostępny na platformie ePUAP

28.06.2021

Wzór deklaracji został opublikowany w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. Deklaracja jest dostępna dla mieszkańców na[…]

Więcej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

23.03.2021

Urząd Gminy Starogard Gdański zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia[…]

Więcej