Czy złożyłeś już sprawozdanie?

01.12.2021

Przypominamy o powinności składania sprawozdań o ilości odpadów frakcji „ BIO ‘’ poddanych kompostowaniu w roku 2021.

Uprzejmie prosimy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy składając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, deklarowali, że posiadają przydomowy kompostowani i kompostują w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne,  o składanie sprawozdań o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w roku 2021.

Sprawozdania należy składać do 31 stycznia 2022 r. osobiście w Urzędzie Gminy, za pośrednictwem operatora pocztowego albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na platformie ePUAP. Formularz sprawozdania dostępny jest w zakładce „ Informacje’’.

Uzyskane w ten sposób dane posłużą do przygotowania zbiorczych zestawień o ilości wytwarzanych odpadów oraz do organizacji systemu gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy.

Do kosza, nie do lasu!

Widzisz, że ktoś wyrzuca odpady w lesie,
zadzwoń na numer alarmowy!

997

Komunikaty

Harmonogram ”wystawek” 2022r.

01.08.2022

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych odbędzie się w tym roku[…]

Więcej

Wymiana pojemników na odpady komunalne

01.06.2022
Więcej

Wyniki konkursu ekoLOGICZNA Gmina

16.05.2022

Najmłodsi mieszkańcy Gminy Starogard Gdański zakończyli zmagania w konkursie ekologicznym dedykowanym dla wszystkich przedszkoli i szkół[…]

Więcej