Punkty zbierania odpadów z gospodarstw rolnych

W gospodarstwach rolnym najczęściej wytwarzane są dwie kategorie odpadów:

  • odpady komunalne powstające w związku z codziennym funkcjonowaniem osób tworzących gospodarstwo domowe,
  • odpady powstające w związku z prowadzoną działalnością rolniczą, które nie kwalifikują się do odpadów komunalnych, takie jak zużyty olej silnikowy, opony od ciągników, środki ochrony roślin, sznurki, folie po kiszonkach, folie po tunelach i inne odpady powstające w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

W ramach gminnego systemu odbierania odpadów z gospodarstw rolnych odbierane są wyłącznie odpady komunalne – tak jak z innych nieruchomości zamieszkałych. Natomiast odpady powstające w związku z prowadzeniem działalności rolniczej nie są w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpadami komunalnymi. Na ich odbiór z gospodarstwa rolnik musi posiadać odrębną umowę z uprawnionym podmiotem.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz.1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

W związku z powyższym, poniżej znajduje się wykaz adresów punktów, w których zbierane są odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

FOLIA ROLNICZA, SZNUREK DO OWIJANIA BALOTÓW (odpłatnie):

  • HANDEL Piotr Wrycza, ul. Malinowska 18, 83-110 Tczew, tel. +48 58 530 20 61
  • Verde Group s.c., ul. Kościerska 9, 83-330 Żukowo, tel. +48 505 514 790, +48 696 452 992
  • Eco – Pacz, ul. Zygmunta Wróblewskiego 7F/56, 83-000 Pruszcz Gdański, tel. +48 664 15 99 25 (przyjmuje tylko folię)
  • KAR-SUR SUROWCE WTÓRNE,  Wielki Konopat 39, 86-100 Świecie, tel. +48 52 525  69 76
  • Kolor Złom Jan Kruk, Demlin 39A, 83-250 Skarszewy, +48 509 305 892

OPONY ROLNICZE (odpłatnie):

  • GUMEKO Sp. z o. o, Rożental 35, 83-130 Pelplin, tel. +48 663 141 911