PSZOK

Odpady powstające w gospodarstwach domowych, takie jak:

 • papier i tektura,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • zużyte opony,
 • popiół pochodzący z palenisk domowych,
 • odpady niebezpieczne – takie jak świetlówki, rtęciówki, baterie, akumulatory, paliwa, oleje silnikowe, hydrauliczne, itp. Smary, detergenty, kwasy, alkalia, lekarstwa, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, a także opakowania po tych preparatach, przeterminowane leki itp.
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny– sprzęt AGD, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne, urządzenia pomiarowe, zabawki zawierające elementy elektroniczne itp.
 • odpady budowlano – rozbiórkowe i remontowe, tj. gruz, styropian budowlany, materiały budowlane, aparatura sanitarna i aparatura grzewcza, deski, panele, okna i drzwi, z  wyłączeniem odpadów zawierających azbest, papę i smołę;

można bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Lesie, który organizuje Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych ”Stary Las” Sp. z o.o.

Obowiązujące limity:

 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne przyjmuje się w ilości do 1000 litrów, nie więcej niż 500 kg w roku na gospodarstwo domowe,

Szczegółowe warunki przekazania odpadów do PSZOK określa Regulamin.

W PSZOK-u przyjmowane są odpady selektywnie zebrane. Osoba oddająca odpady zobowiązana jest do dostarczenia oświadczenia zgodnego z załącznikiem 1 Regulaminu PSZOK.

PSZOK
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Gminy Wiejskiej Starogard Gdański

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych ”Stary Las” Sp. z o. o.
Stary Las 9, 83-200 Starogard Gdański

tel. 58 530 07 99
mail: biuro@starylas.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek od 7.00 do 20.00