Regulacje prawne

UCHWAŁY

Uchwała nr LX/739/2023 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podziału Gminy Starogard Gdański na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Uchwała nr LV/680/2023 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starogard Gdański

Uchwała Nr XXXI/367/2021 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr XXVII/293/2020 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/148/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVI/280/2020 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/145/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2019 r., zmienionej uchwałą nr XIX/184/2020 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2020 r. oraz uchwałą nr XXV/269/2020 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Starogard Gdański oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XXV/269/2020 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/145/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2019 r., zmienionej uchwałą nr XIX/184/2020 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Starogard Gdański oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała NR XXV/268/2020 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 24 września 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała NR XXI/208/2020 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Starogard Gdański na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Uchwała Nr XIX/184/2020 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/145/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Starogard Gdański oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XIX/183/2020 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała Nr XVIII/177/2020 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/149/2029 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XV/150/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/126/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 10 października 2019 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała Nr XV/149/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XV/148/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XV/147/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starogard Gdański.

Uchwała nr XV/146/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała Nr XV/145/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Starogard Gdański oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 10 października 2019 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

ZARZĄDZENIA

Zarządzenie nr GKM/84/2020 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania zasad dotyczących utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Starogard Gdański.