Zasady odbioru odpadów komunalnych

19.11.2020

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przygotowania odpadów komunalnych do ich odbioru w następujący sposób:

1. Pojemniki/worki do gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomości należy umieścić w miejscu wyodrębnionym umożliwiającym segregację odpadów, dostępnym dla pracowników odbierających odpady komunalne od strony drogi dojazdowej, bez konieczności otwierania bram i wchodzenia na teren nieruchomości.

2. W przypadku braku wyodrębnionego miejsca pojemniki/worki należy wystawiać w dniu odbioru odpadów na chodnik lub w pasie drogowym przed wejściem na teren nieruchomości lub w innym miejscu (uzgodnionym) przy trasie dojazdowej samochodów wywożących odpady.

3. W przypadku, gdy niemożliwym jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca gromadzenia odpadów na terenie własnej nieruchomości, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań zawartych w obowiązujących przepisach, właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem w formie pisemnej.

Zbiórka odpadów komunalnych następuje w dniu wskazanym w harmonogramie  od godz. 6.00. Prosimy, aby pojemniki/ worki zawierające odpady komunalne były dostępne dla pracowników przedsiębiorcy upoważnionego do ich odbioru, od godz. 6.00 dnia wskazanego w harmonogramie.

Odpady komunalne, które nie zostaną przygotowane w wyżej opisany sposób, będą odebrane w kolejnym terminie wskazanym w harmonogramie.

Do kosza, nie do lasu!

Widzisz, że ktoś wyrzuca odpady w lesie,
zadzwoń na numer alarmowy!

997

Komunikaty

Czy złożyłeś już sprawozdanie?

01.12.2021

Przypominamy o powinności składania sprawozdań o ilości odpadów frakcji „ BIO ‘’ poddanych kompostowaniu w roku[…]

Więcej

Formularz deklaracji dostępny na platformie ePUAP

28.06.2021

Wzór deklaracji został opublikowany w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. Deklaracja jest dostępna dla mieszkańców na[…]

Więcej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

23.03.2021

Urząd Gminy Starogard Gdański zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia[…]

Więcej