Zasady odbioru odpadów komunalnych

19.11.2020

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przygotowania odpadów komunalnych do ich odbioru w następujący sposób:

1. Pojemniki/worki do gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomości należy umieścić w miejscu wyodrębnionym umożliwiającym segregację odpadów, dostępnym dla pracowników odbierających odpady komunalne od strony drogi dojazdowej, bez konieczności otwierania bram i wchodzenia na teren nieruchomości.

2. W przypadku braku wyodrębnionego miejsca pojemniki/worki należy wystawiać w dniu odbioru odpadów na chodnik lub w pasie drogowym przed wejściem na teren nieruchomości lub w innym miejscu (uzgodnionym) przy trasie dojazdowej samochodów wywożących odpady.

3. W przypadku, gdy niemożliwym jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca gromadzenia odpadów na terenie własnej nieruchomości, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań zawartych w obowiązujących przepisach, właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem w formie pisemnej.

Zbiórka odpadów komunalnych następuje w dniu wskazanym w harmonogramie  od godz. 6.00. Prosimy, aby pojemniki/ worki zawierające odpady komunalne były dostępne dla pracowników przedsiębiorcy upoważnionego do ich odbioru, od godz. 6.00 dnia wskazanego w harmonogramie.

Odpady komunalne, które nie zostaną przygotowane w wyżej opisany sposób, będą odebrane w kolejnym terminie wskazanym w harmonogramie.

Do kosza, nie do lasu!

Widzisz, że ktoś wyrzuca odpady w lesie,
zadzwoń na numer alarmowy!

997

Komunikaty

Zrób porządek, oddaj elektrośmieci

18.05.2023

20 maja, przy ul. Rycerskiej 1, mieszkańcy gminy Starogard Gdański będą mogli oddać zużytą pralkę, lodówkę,[…]

Więcej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2023r.

17.04.2023

Informujemy, że odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne zostaną odebrane we wrześniu[…]

Więcej

Harmonogram ”wystawek” 2022r.

01.08.2022

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych odbędzie się w tym roku[…]

Więcej