Złóż deklarację

Od 1 stycznia 2021 r. następuje zmiana metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty. Oznacza to, że wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej gminy zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji.

Deklarację należy przesłać do Urzędu Gminy Starogard Gdański pocztą tradycyjną, za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej lub dostarczyć osobiście. Deklaracji nie należy przesyłać mailem oraz faksem.

Deklaracje należy złożyć na odpowiednim formularzu tj.:

• dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (dla mieszkańców) – obowiązuje wzór deklaracji ST-1, 

• w przypadku wielości podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji, należy złożyć załącznik do deklaracji ST-Z, (np. gdy występuje współwłasność)

• w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, należy złożyć załącznik ST-2

• dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację,

• dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, deklarację składa wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia mieszkaniowa,

• deklaracji nie składają właściciele mieszkań znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych i innych wspólnot mieszkaniowych, ponieważ w tym przypadku, obowiązek właściciela nieruchomości ciąży na wspólnocie mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej,

Osoba składająca deklarację samodzielnie wylicza wysokość tej opłaty, którą następnie wnosi (bez uprzedniego wezwania do zapłaty) na nadany indywidualny rachunek bankowy w ustalonych terminach. Deklaracja opłaty jest dokumentem stanowiącym podstawę wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dlatego też nie są wystawiane żadne dodatkowe dokumenty typu: rachunek, faktura, itp.

Archiwum: