Zasady segregacji

Podział odpadów komunalnych na grupy selektywnej zbiórki:

Odpady Biodegradowalne „Bio” – są to odpady ulegające biodegradacji, w szczególności odpady tzw. frakcji kuchennej stałej powstające w gospodarstwie domowym (bez odpadów pochodzenia zwierzęcego), takie jak resztki owoców i warzyw itp., a także odpady zielone, pochodzące z pielęgnacji ogródków i terenów zielonych, tj. np. trawa, chwasty, liście, pozostałości po przycięciu drzew i krzewów oraz rośliny domowe – kwiaty cięte, doniczkowe.

NIE WRZUCAMY: resztek mięsa, kości, odchodów zwierzęcych, leków, pieluch i art. higienicznych, popiołu, ziemi i kamieni, worków z odkurzacza, papierosów, niedopałków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF.

 Metale i tworzywa sztuczne – są to tzw. odpady surowcowe gromadzone w jednym pojemniku a w szczególności:
– opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe – takie jak: opakowania po produktach spożywczych, chemii gospodarczej i kosmetykach, folie, doniczki, zakrętki od butelek i innych opakowań, styropian opakowaniowy, itp.,
– metale – takie jak: puszki po konserwach, puszki aluminiowe po napojach, inne opakowania metalowe, zakrętki od słoików i butelek, puste opakowania po dezodorantach, garnki, narzędzia, drobny złom, itp.

NIE WRZUCAMY: butelek z ich zawartością, pojemników po tłustych substancjach, opakowań po lekach, opakowań po wyrobach garmażeryjnych, olejach i smarach, środkach owadobójczych, aerozolach, zabawek, styropianu.

Szkło – w pojemniku tym należy gromadzić odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła – butelki, słoiki, szklane pojemniki po kosmetykach.

NIE WRZUCAMY: szkła stołowego, okiennego, fajansu, ceramiki, luster, żarówek, szkła żaroodpornego/okularowego, szyb samochodowych, reflektorów, zniczy z woskiem, termometrów i strzykawek, monitorów i lamp elektronicznych.

Papier i tektura – w pojemniku tym należy gromadzić odpady z papieru, w tym tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury, takie jak gazety, zeszyty, książki, papierowe torby i worki itp.

NIE WRZUCAMY: brudnego i tłustego papieru, kartonów po mleku, papieru faksowego i termicznego, pieluch i materiałów higienicznych, tapet, worków po materiałach budowlanych, papieru z folią,

 Zmieszane – w pojemniku tym należy gromadzić pozostałe odpady z wyłączeniem odpadów takich jak: baterie, akumulatory oraz innych niebezpiecznych odpadów.

NIE WRZUCAMY: materiałów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów wielkogabarytowych, baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań po farbach, lakierach, opakowań po środkach ochrony roślin.

Ponadto z odpadów komunalnych należy wydzielić następujące odpady:

  • niebezpieczne –odpady takie jak świetlówki, rtęciówki, baterie, akumulatory, paliwa, oleje silnikowe, hydrauliczne, smary, detergenty, kwasy, alkalia, lekarstwa, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, a także opakowania po tych preparatach itp.
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe – stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów, opony itp.
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny– sprzęt AGD, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne, urządzenia pomiarowe, zabawki zawierające elementy elektroniczne itp.
  • odpady budowlano-rozbiórkowe i remontowe, tj. gruz, styropian budowlany, materiały budowlane, aparatura sanitarna i aparatura grzewcza, deski, panele, okna i drzwi, z  wyłączeniem eternitu;

UWAGA !

Przed umieszczeniem odpadów w pojemniku/worku należy opróżnić opakowania z ich zawartości, zgnieść plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe i tekturowe.

W celu zmniejszenia objętości odpadów z pielęgnacji ogródków oraz terenów zielonych, szczególnie takich jak pozostałości po przycięciu drzew i krzewów – przed umieszczeniem w pojemniku/worku należy je rozdrobnić.

Odpady budowlano-rozbiórkowe i remontowe, przed umieszczeniem w pojemniku/worku, powinny być wstępnie posortowane według możliwych do wydzielenia grup, np. gruz budowlany, odpady z materiałów izolacyjnych, drewno, szkło, tworzywa sztuczne itp.