PSZOK

Odpady powstające w gospodarstwach domowych, takie jak:

 • papier i tektura,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • zużyte opony,
 • popiół pochodzący z palenisk domowych,
 • odpady niebezpieczne – takie jak świetlówki, rtęciówki, baterie, akumulatory, paliwa, oleje silnikowe, hydrauliczne, itp. Smary, detergenty, kwasy, alkalia, lekarstwa, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, a także opakowania po tych preparatach, przeterminowane leki itp.
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny– sprzęt AGD, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne, urządzenia pomiarowe, zabawki zawierające elementy elektroniczne itp.
 • odpady budowlano – rozbiórkowe i remontowe, tj. gruz, styropian budowlany, materiały budowlane, aparatura sanitarna i aparatura grzewcza, deski, panele, okna i drzwi, z  wyłączeniem odpadów zawierających azbest, papę i smołę;

można bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starogardzie Gdańskim, który organizuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o.o. przy ul. Tczewskiej 22 w Starogardzie Gdańskim.

Obowiązujące limity:

 • opony przyjmuje się w ilości do 4 sztuk, nie więcej niż 50 kg w ciągu roku na gospodarstwo domowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne przyjmuje się w ilości do 1000 litrów, nie więcej niż 500 kg w roku na gospodarstwo domowe,
 • odpady ulegające biodegradacji przyjmuje się w ilości do 480 litrów lecz nie więcej niż 150 kg w miesiącu z gospodarstwa domowego,
 • odpady wielkogabarytowe przyjmuje się do 200 kg w roku kalendarzowym z gospodarstwa domowego.

Szczegółowe warunki przekazania odpadów do PSZOK określa Regulamin.

PSZOK
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Gminy Wiejskiej Starogard Gdański

PUK STARKOM (wjazd od strony ul. Tczewskiej)
ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański

tel. +48 58 562 36 83, +48 58 562 30 67
fax +48 58 562 30 68

Godziny otwarcia:
wtorek, środa, czwartek – 1300 – 1700
piątek, sobota – 800 – 1200