Zmiana wysokości opłat za odpady komunalne

Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2021 r. zmieni się metoda, zgodnie z którą ustala się miesięczną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotychczasowy sposób ustalenia opłaty od gospodarstwa domowego zastąpi metoda od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi  w sposób selektywny od 1 stycznia 2021 r. będą wynosić :

  1. Dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:
  1. 36 zł od każdego mieszkańca w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkują nie więcej niż 3 osoby,
  2. 30 zł od mieszkańca  w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkują 4 osoby,
  3. 26 zł od mieszkańca w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób, z tym, że stawka opłaty od 6 i każdego kolejnego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość jednorodzinną wynosi 8 zł ( dla każdego z pierwszych pięciu mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość obowiązuje stawka 26 zł od mieszkańca).
  1. Dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej:
  1. 36 zł od każdego mieszkańca w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkują nie więcej niż 3 osoby,
  2. 30 zł od mieszkańca  w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkują 4 osoby,
  3. 26 zł od mieszkańca w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób.

Rada Gminy Starogard Gdański zwolniła w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość  zwolnienia z tego tytuły wynosi 4 zł miesięcznie od mieszkańca.

W związku z powyższymi zmianami właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie  Gminy Starogard Gdański, są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji za okres od 1 stycznia 2021r.

Wszelkie informacje dotyczące powyższych zmian, w szczególności informacja dotycząca sposobu ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, formularz deklaracji, formularze załączników ST-Z oraz ST-2 oraz Uchwały Rady Gminy konstytuujące zmiany prawa miejscowego, dostępne są na stronie www.dokosza.eu ( w zakładce opłaty i regulacje prawne). W najbliższych dniach planujemy doręczyć Państwu korespondencję zawierającą szczegółowe informacje dotyczące zmian w systemie gospodarowania odpadami. List, który Państwo otrzymają będzie zawierał także formularz deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć w terminie  do  10 stycznia 2021 r.