Czy złożyłeś już sprawozdanie?

01.12.2021

Przypominamy o powinności składania sprawozdań o ilości odpadów frakcji „ BIO ‘’ poddanych kompostowaniu w roku 2021.

Uprzejmie prosimy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy składając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, deklarowali, że posiadają przydomowy kompostowani i kompostują w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne,  o składanie sprawozdań o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w roku 2021.

Sprawozdania należy składać do 31 stycznia 2022 r. osobiście w Urzędzie Gminy, za pośrednictwem operatora pocztowego albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na platformie ePUAP. Formularz sprawozdania dostępny jest w zakładce „ Informacje’’.

Uzyskane w ten sposób dane posłużą do przygotowania zbiorczych zestawień o ilości wytwarzanych odpadów oraz do organizacji systemu gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy.

Do kosza, nie do lasu!

Widzisz, że ktoś wyrzuca odpady w lesie,
zadzwoń na numer alarmowy!

997

Komunikaty

UWAGA!

12.02.2024

MIESZKAŃCY OS. POLANKA W ROKOCINIE POJEMNIKI ZBIORCZE NA ODPADY POZOSTAJĄ JESZCZE DO KOŃCA MARCA MIESZKAŃCY ROKOCINA,[…]

Więcej

Czy złożyłeś już sprawozdanie?

27.12.2023

Przypominamy o złożeniu sprawozdań o ilości odpadów frakcji „ BIO ‘’ poddanych kompostowaniu w roku 2023.[…]

Więcej

Walczymy o tytuł Polskiej Stolicy Recyklingu

02.10.2023

Gmina Starogard Gdański przystąpiła do rywalizacji o tytuł Polskiej Stolicy Recyklingu. Zadanie polega na  zebraniu jak[…]

Więcej